CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 734/BC-UBND

Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri từ sau Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện đến nay

30/11/2020

11/30/2020

Tờ trình 218/TTr-UBND

Tờ trình về việc xin phê duyệt kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2020

01/12/2020

12/01/2020

Báo cáo 202/BC-HĐND

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

30/11/2020

11/30/2020

Báo cáo 198/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả tổng hợp kiến nghị của cử tri huyện Đức Cơ trước Kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khoá XI

17/11/2020

11/17/2020

Kế hoạch 32/KH-HĐND

Kế hoạch giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện đến nay

17/11/2020

11/17/2020

Kế hoạch 07/KH-TĐB

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khoá VI

16/11/2020

11/16/2020

Kế hoạch 126/TB-HĐND

Thông báo kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khoá VI

04/11/2020

11/04/2020

Báo cáo 168/BC-VP

Báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khoá XI

17/11/2020

11/17/2020

Báo cáo 12/BC-DGS

Báo cáo kết quả giám sát "Công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn huyện"

23/10/2020

10/23/2020

Báo cáo 196/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 10 và Chương trình thực hiện công tác tháng 11 năm 2020

29/10/2020

10/29/2020


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai