CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 161/BC-HĐND

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động công tác năm 2020 của Ban pháp chế

02/12/2019

12/02/2019

Thông báo 106/TB-HĐND

Thông báo KL của Chủ tịch HĐND huyện tại Chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND huyện với trẻ em huyện Đức Cơ năm 2019

04/11/2019

11/04/2019

Thông báo 107/TB-HĐND

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban Thường trực HĐND huyện, xã tháng 10/2019

08/11/2019

11/08/2019

Báo cáo 156/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 10 và chương trình công tác tháng 11 năm 2019

31/10/2019

10/31/2019

Báo cáo 155/BC-HĐND

Báo cáo KQ giám sát tình hình thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự và Luật dân quân tự vệ tại các xã trên địa bàn huyện

29/10/2019

10/29/2019

Kế hoạch 30/KH-HĐND

Kế hoạch giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện đến nay

20/11/2019

11/20/2019

Báo cáo 771/BC-UBND

Báo cáo tình hình cấp GCN QSD đất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đức Cơ

18/11/2019

18/11/2019

Báo cáo 764/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững các chính sách giảm nghèo năm 2019

13/11/2019

11/13/2019

Báo cáo 154/BC-HĐND

Báo cáo kết quả giám sát công tác đầu tư, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất của ngành Giáo dục-Đào tạo

18/10/2019

10/18/2019

Thông báo 103/TB-HĐND

Thông báo Kết luận của Trường trực HĐND huyện tại cuộc họp xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về "Công tác thủ tục hành chính"

01/10/2019

10/1/2019


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai