CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1999/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán Dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đức Cơ

29/12/2020

12/29/2020

Báo cáo 808/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện năm 2020

29/12/2020

12/29/2020

Nghị quyết 131/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

24/12/2020

12/24/2020

Nghị quyết 130/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (đợt 2)

24/12/2020

12/24/2020

Nghị quyết 133/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021

24/12/2020

12/24/2020

Nghị quyết 132/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

24/12/2020

12/24/2020

Nghị quyết 128/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện khoá VI nhiệm kỳ 2016-2021

04/12/2020

12/04/2020

Báo cáo 201/BC-HĐND

Báo cáo tổng hợp các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khoá VI

30/11/2020

11/30/2020

Báo cáo 199/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 11 và chương trình công tác tháng 12 năm 2020

23/11/2020

11/23/2020

Báo cáo 175/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri (Trước kỳ họp thứ mười sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI)

27/11/2020

11/27/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai