CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 140/TB-HĐND

Thông báo Kết quả kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 20216-2021

18/05/2021

5/18/2021

Nghị quyết 144/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đức Cơ (lần thứ nhất)

15/05/2021

5/15/2021

Báo cáo 225/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 4 và chương trình công tác tháng 5 năm 2021

26/04/2021

4/26/2021

Thông báo 139/TB-HĐND

Thông báo Kết quả Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND huyện khoá VI

23/04/2021

4/23/2021

Nghị quyết 143/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại xã Ia Dom và làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty

22/04/2021

4/22/2021

Báo cáo 223/BC-HĐND

Báo cáo Tổng kết công tác của Thường trực HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021

16/04/2021

4/16/2021

Chương trình 410/CTr-HĐND

Chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện quý II năm 2021

26/03/2021

3/26/2021

Báo cáo 218/BC-HĐND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I và chương trình công tác quý II năm 2021

24/03/2021

3/24/2021

Báo cáo 207/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

11/12/2020

12/11/2020

Báo cáo 215/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2021

26/01/2021

01/26/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai