CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Tờ trình 08/TTr-UBND

Tờ trình về việc tiếp nhận, tuyển dụng sinh viên cử tuyển tốt nghiệp vào công tác

31/01/2020

1/31/2020

Quyết định 2455/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm lại ông Ksor Klắt giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc Nội trú

30/12/2019

12/30/2019

Nghị quyết 94/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung, Uỷ viên UBND huyện Đức Cơ khoá VI nhiệm kỳ 2016-2021

20/12/2019

12/20/2019

Công văn 2426/UBND-NC

2426 UBND-NC về việc chấm dứt và ký kết hợp đồng lao động theo NGhị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chín Phủ

23/12/2019

12/23/2019

Báo cáo 857/BC-UBND

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và nhu cầu, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

17/12/2019

12/17/2019

Báo cáo 857/BC-UBND

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và nhu cầu, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

17/12/2019

12/17/2019

Quyết định 2363/QĐ-UBND

Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Trịnh Quốc Thọ giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND thị trấn Chư Ty

16/12/2019

12/16/2019

Báo cáo 855/BC-UBND

Báo cáo số lượng cán bộ,công chức ở các cơ quan hành chính

16/12/2019

12/16/2019


|<<...11>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai