CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1801/QĐ-UBND

Quyết định điều động công tác đối với ông Trịnh Hữu Tùng

19/06/2020

6/19/2020

Quyết định 1796/QĐ-UBND

Quyết định điều động công tác đối với ông Trần Văn Hải

19/06/2020

6/19/2020

Quyết định 1799/QĐ-UBND

Quyết định điều động công tác đối với ông Siu Mưnh

19/06/2020

6/19/2020

Quyết định 1803/QĐ-UBND

Quyết định điều động công tác đối với ông Rơ Châm Săn

19/06/2020

6/19/2020

Quyết định 1798/QĐ-UBND

Quyết định điều động công tác đối với ông Rơ Lan Thuyên

19/06/2020

6/19/2020

Quyết định 16/QĐ-UBND

Quyết định điều động công tác đối với bà Phùng Thị Bắc

19/06/2020

6/19/2020

Quyết định 20/QĐ-UBND

Quyết định điều động công tác đối với bà Nguyễn Thị Thảo

19/06/2020

3/16/2020

Quyết định 18/QĐ-UBND

Quyết định điều động công tác đối với bà Nguyễn Thị Hoài Thu

19/06/2020

6/19/2020

Quyết định 1802/QĐ-UBND

Quyết định điều động công tác đối với ông Nguyễn Văn Thân

19/06/2020

6/19/2020

Quyết định 1800/QĐ-UBND

Quyết định điều động công tác đối với ông Lê Ngọc Thức

19/06/2020

6/19/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai