CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 533/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

08/09/2023

9/8/2023

Quyết định 1865/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

06/09/2023

9/6/2023

Quyết định 720/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 3)

03/04/2023

4/03/2023

Quyết định 1766/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Kế hoạch hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây Điều theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

21/08/2023

8/21/2023

Quyết định 1765/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán kinh phí Tiểu dự án 1 Dự án 10 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

20/08/2023

8/20/2023

Quyết định 1759/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) dự án: Sắp xếp, bố trí ổn định dân cư làng Le 2, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

18/08/2023

8/18/2023

Nghị quyết 187/NQ-HĐND

Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023

25/04/2023

4/25/2023

Nghị quyết 186/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hóa xã Ia Dơk

25/04/2023

4/25/2023

Nghị quyết 185/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cung cấp điện khu dân cư quy hoạch TDP 7, thị trấn Chư Ty

25/04/2023

4/25/2023

Nghị quyết 184/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đường Trường Chinh, thị trấn Chư Ty

25/04/2023

4/25/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai