CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 703/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

23/11/2020

11/23/2020

Tờ trình 213/TTr-UBND

Tờ trình thẩm định và phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông huyện Đức Cơ

25/11/2020

11/25/2020

Kế hoạch 134/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình 107-CTr-TU

25/11/2020

11/25/2020

Kế hoạch 132/KH-UBND

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn huyện Đức Cơ giai đoạn 2021-2025

25/11/2020

11/25/2020

Kế hoạch 130/KH-UBND

Kế hoạch phòng, chống Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện Đức Cơ, giai đoạn 2020-2025

23/11/2020

11/23/2020

Kế hoạch 2225/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020

30/10/2020

10/30/2020

Báo cáo 198/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả tổng hợp kiến nghị của cử tri huyện Đức Cơ trước Kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khoá XI

17/11/2020

11/17/2020

Kế hoạch 32/KH-HĐND

Kế hoạch giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện đến nay

17/11/2020

11/17/2020

Kế hoạch 07/KH-TĐB

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khoá VI

16/11/2020

11/16/2020

Quyết định 598/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025

03/11/2020

11/03/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai