CHUYÊN MỤC

 Phân bổ kịp thời nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
Phân bổ kịp thời nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
Theo Kế hoạch 46/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND huyện, về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, phấn đấu đến năm 2020 có 3 xã đạt chuẩn NTM (Ia dom, Ia Krêl, Ia Nan) 06 xã còn lại đạt thêm 5 nội dung thành phần tiêu chí trở lên; 15 thôn, làng đạt chuẩn NTMT (trong đó 02 làng đăng ký với tỉnh đạt chuẩn làng NTM trong ĐBDTTS)

Default news teaser image
Quyết định công nhận làng Mook Trêl, xã Ia Dom
Ngày 18 tháng 03 năm 2020 UBND huyện ban hành Quyết định số  428/QĐ-UBND về việc công nhận làng Mook Trêl, xã Ia Dom đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019.Xem chi tiết

Default news teaser image
Quyết định công nhận làng Krêl xã Ia Krêl đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019
Ngày 18 tháng 3 năm 2020 UBND huyện ban hành Quyết định số 427/QĐ-UBND công nhận làng Krêl xã Ia Krêl đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019.Xem chi tiết

 Thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Để thực hiện tốt các chỉ tiêu giảm nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở cho người nghèo, hộ cận nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 15/KH-SXD ngày 09/3/2020 thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, yêu cầu về diện...

Default news teaser image
Công nhận danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Quyết định số 958/QĐ-UBDT ngày 13/12/2019 công nhận danh sách thôn, bản đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Làng Sơn xã Ia Nan làng điểm xây dựng nông thôn mới
Làng Sơn xã Ia Nan làng điểm xây dựng nông thôn mới
      Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Công văn số 760/UBND-NL ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, Kế hoạch số 62-KH/HU ngày 12/4/2018 của Ban thường vụ Huyện ủy; huyện Đức...

Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Chiều 22/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 |<  < 1 2  >  >| 
 |<  < 1 2  >  >| 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai