CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 464/BC-UBND

Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020

07/07/2020

7/7/2020

Quyết định 1083/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị hệ thống âm thanh tại Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Đức Cơ

03/07/2020

7/3/2020

Quyết định 1081/QĐ-UBND

Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Trần Trọng Long giữ chức vụ chủ tịch UBND xã Ia Dom, khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021

03/07/2020

7/3/2020

Quyết định 1078/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch và Dự toán xây dựng mô hình vườn cây ăn quả sinh thái đạt chuẩn VietGAB, tạo ra sản phẩm OCOP về cây ăn quả trên địa bàn huyện Đức Cơ

03/07/2020

7/3/2020

Báo cáo 463/BC-UBND

Báo cáo về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

03/07/2020

7/3/2020

Kế hoạch 458/BC-UBND

Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

03/07/2020

7/3/2020

Quyết định 1067/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện cấp ứng cho Văn phòng HĐND-UBND huyện

01/07/2020

7/1/2020

Quyết định 1066/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm bà Hoàng Thị Xuân Hương, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

30/06/2020

6/30/2020

Quyết định 1064/QĐ-UBND

Quyết đinh về việc chuyển công tác đối với bà Nguyễn Thị Thái Châu, Công chức Tư pháp

30/06/2020

6/30/2020

Quyết định 1055/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch trồng cây phân tán năm 2020

30/06/2020

6/30/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:  Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai