CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 833/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường giao thông kết nối thị trấn Chư ty đến xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ gia đoạn 3

22/03/2022

3/22/2022

Quyết định 280/QĐ-UBND

Quyết định công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022

25/01/2022

1/25/2022

Quyết định 3277/QĐ-UBND

Quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

24/12/2021

12/24/2021

Tờ trình 05/TTr-UBND

Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện Đức Cơ

06/01/2022

1/06/2022

Quyết định 3277/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-XH năm 2022

24/12/2021

12/24/2021

Quyết định 2871/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

17/11/2021

11/17/2021

Quyết định 260/QĐ-VP

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng HĐND-UBND huyện Đức Cơ

27/10/2021

10/27/2021

Quyết định 2677/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt phương án tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ

27/10/2021

10/27/2021

Thông báo 65/TB-UBND

Thông báo kết luận Phiên họp thành viên UBND huyện tháng 10 năm 2021

28/10/2021

10/28/2021

Quyết định 2560/QĐ-UBND

Quyết định công bố Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ

14/10/2021

10/14/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai