CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1936/QĐ-UBND

Quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021

24/12/2020

12/24/2020

Báo cáo 267/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện các kiến nghị của Hội đồng nhân dân

11/06/2021

6/11/2021

Báo cáo 258/BC-UBND

Báo cáo kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

07/06/2021

6/7/2021

Báo cáo 229/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TU, ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

26/05/2021

5/26/2021

Báo cáo 208/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

17/05/2021

5/17/2021

Báo cáo 212/BC-UBND

Báo cáo Kết quả phòng, chống bệnh dại, giai đoạn 2017-2021 , đề xuất giải pháp giai đoạn 2022-2030

20/05/2021

5/20/2021

Quyết định 703/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho các Đồn biên phòng

19/05/2021

5/19/2021

Quyết định 103/TB-VP

Thông báo phân công nhiệm vụ Chánh, các Phó Chánh và công chức, viên chức của Văn phòng HĐND-UBND huyện

20/05/2021

5/20/2021

Báo cáo 171/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết công tác của UBND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021

14/04/2021

4/14/2021

Báo cáo 187/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4; nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2021

29/04/2021

4/29/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai