CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 45a?KH-UBND

Kế hoạch điều động công chức cấp xã năm 2023

15/08/2023

8/15/2023

Quyết định 977/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

04/05/2023

5/04/2023

Nghị quyết 179/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy biên UBND huyện khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026

25/04/2023

4/25/2023

Quyết định 122/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Kla khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

12/01/2023

1/12/2023

Quyết định 3013/QĐ

Quyết định điều động ông Nguyễn Văn Minh Tuệ, Phó trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

28/12/2022

12/28/2022

Quyết định 3002/QĐ-UBND

Quyết định điều động ông Nguyễn Văn Đồng, Phó chủ tịch UBND xã Ia Kla đến công tác tại UBND xã Ia Dơk

27/12/2022

12/27/2022

Quyết định 3001/QĐ-UBND

Quyết định điều động ông Trần Xuân Nghiên, Phó chủ tịch UBND xã Ia Dơk đến công tác tại UBND xã Ia Kla

27/12/2022

12/27/2022

Quyết định 1709/QĐ-UBND

Quyết định điều động ông Văn Bá Định, Phó trưởng phòng Nội vụ đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng Tài chính-KH

25/07/2022

7/25/2022

Quyết định 1779/QĐ-UBND

Quyết định tiếp nhận bà Hồ Thị Hiền, Kiểm tra viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Nội vụ

28/07/2022

7/28/2022

Quyết định 1579/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

30/06/2022

6/30/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai