CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 533/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

08/09/2023

9/8/2023

Kế hoạch 2078/KH-UBND

Kế hoạch triển khai các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội cuối năm 2021, năm 2022 và những năm tiếp theo

17/12/2021

12/17/2021

Quyết định 372/QĐ-UBND

Danh mục Sách giáo khoa lớp 1 năm 2021-2022 dùng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/06/2021

6/22/2021

Báo cáo 81/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

25/06/2021

6/25/2021

Quyết định 340/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

03/06/2021

6/3/2021

Quyết định 23/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Gia Lai năm 2021

21/01/2021

1/21/2021

Quyết định 83/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2025

09/02/2021

2/09/2021

Kế hoạch 2437/KH-UBND

Kế hoạch hành động Thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/12/2020

12/10/2020

Báo cáo 11/BC-UBND

Báo cáo Kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Gia lai năm 2020

22/01/2021

1/22/2021

Kế hoạch 12/KH-STTTT

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 ngày 01/01/2021 của Chính phủ

19/01/2021

1/19/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai