CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 2912/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho các đơn vị

19/12/2022

12/19/2022

Quyết định 2880/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho các đơn vi

14/12/2023

12/14/2023

Quyết định 3049/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách bổ sung cho các đơn vị

29/12/2022

12/29/2022

Quyết định 2819/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội

28/11/2022

11/28/2022

Quyết định 2693/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2022

21/11/2022

11/21/2022

Quyết định 2674/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc hoàn nguồn ngân sách huyện

18/11/2022

11/18/2022

Quyết định 2638/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 của các đơn vị

14/11/2022

11/14/2022

Quyết định 2637/UBND

Quyết định xuất bổ sung ngân sách cho UBND các xã

14/11/2022

11/14/2022

Nghị Quyết 156/NQ-HĐND

Nghị quyết về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022

14/11/2022

11/14/2022

Quyết định 2439/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

25/10/2022

10/25/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai