CHUYÊN MỤC

Học tập và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh
Phương pháp dân vận Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân ta, góp phần chăm lo ngày càng đầy đủ đời sống, quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân.

 Phân bổ kịp thời nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
Phân bổ kịp thời nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
Theo Kế hoạch 46/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND huyện, về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, phấn đấu đến năm 2020 có 3 xã đạt chuẩn NTM (Ia dom, Ia Krêl, Ia Nan) 06 xã còn lại đạt thêm 5 nội dung thành phần tiêu chí trở lên; 15 thôn, làng đạt chuẩn NTMT (trong đó 02 làng đăng ký với tỉnh đạt chuẩn làng NTM trong ĐBDTTS)

GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT:  NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI TRẢ NGƯỜI ĐÁNH MẤT
GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT: NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI TRẢ NGƯỜI ĐÁNH MẤT
Vào lúc 9h00’, ngày 26/03/202,0 Chị Rơ Châm H’ Phương (giáo viên trường mầm non Hòa Bình, xã Ia Kla – huyện Đức Cơ – tỉnh Gia Lai) trên đường đi từ xã Ia Kla đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thì phát hiện, nhặt được 01 chiếc ví da màu nâu tại khu vực cổng chào xã Ia Din.

Default news teaser image
Quyết định công nhận làng Mook Trêl, xã Ia Dom
Ngày 18 tháng 03 năm 2020 UBND huyện ban hành Quyết định số  428/QĐ-UBND về việc công nhận làng Mook Trêl, xã Ia Dom đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019.Xem chi tiết

Default news teaser image
Quyết định công nhận làng Krêl xã Ia Krêl đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019
Ngày 18 tháng 3 năm 2020 UBND huyện ban hành Quyết định số 427/QĐ-UBND công nhận làng Krêl xã Ia Krêl đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019.Xem chi tiết

 Thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Để thực hiện tốt các chỉ tiêu giảm nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở cho người nghèo, hộ cận nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 15/KH-SXD ngày 09/3/2020 thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, yêu cầu về diện...

Default news teaser image
Công nhận danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Quyết định số 958/QĐ-UBDT ngày 13/12/2019 công nhận danh sách thôn, bản đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

 |<  < 1 2 3  >  >| 
 |<  < 1 2 3  >  >| 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai