CHUYÊN MỤC

gt-(1).jpg

 
1. Thông tin liên hệ:

           HĐND - UBND huyện Đức Cơ
    Địa chỉ: Thị trấn Đức Cơ - Đức Cơ- Gia Lai
    Điện thoại: 059.3
           Fax: 
          1478004004_Mail.png Email: ubndducco@gialai.gov.vn
    Website: ducco.gialai.gov.vn 
 
http://kongchro.gialai.gov.vn/Images/huyen_Kong_Chro-jpg.aspx
 
 
Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND >>
Lịch sử Đảng bộ huyện >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các tổ chức đoàn thể >>
Chức năng nhiệm vụ >> Các đơn vị, UBND các xã >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Hộp thư điện tử >>

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
handle_cert.png