CHUYÊN MỤCSkip Navigation Links.
Collapse Bộ Thủ tục hành chính cấp Huyện
 1 TT Lĩnh vực thuế
 2 TT Lĩnh vực Tài nguyên nước
 1 TT Lĩnh vực Nuôi con nuôi
 3 TT Lĩnh vực Lao động
 2 TT Lĩnh vực Việc làm
 1 TT Lĩnh vực Giáo dục Trung học
 3 TT Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
 4 TT Lĩnh vực người có công
 2 TT Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
 12 TT Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
 0 TT Chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch Covid 19
 3 TT Lĩnh vực Lao động
 1 TT Lĩnh vực An toàn thực phẩm
 2 TT Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
 1 TT Lĩnh vực Chính quyền địa phương
 1 TT Lĩnh vực Công chức, viên chức
 15 TT Lĩnh vực Công sản
 11 TT Lĩnh vực Công thương
 3 TT Lĩnh vực Dân tộc
 6 TT Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
 3 TT Lĩnh vực Thư viện
 9 TT Lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
 21 TT Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
 9 TT Lĩnh vực đường thuỷ nội địa
 43 TT Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo (41)_Giáo dục mần non (2)
 1 TT Lĩnh vực Hạ tầng đô thị
 1 TT Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở
 3 TT Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo
 1 TT Lĩnh vực Khoa học, công nghệ và Môi trường
 3 TT Lĩnh vực Kinh doanh khí
 3 TT Lĩnh vực Kinh tế Hợp tác
 3 TT Lĩnh vực Lâm nghiệp
 15 TT Lĩnh vực môi trường, đất đai
 2 TT Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản
 3 TT Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng
 1 TT Lĩnh vực Quản lý giá (phòng TCKH)
  8 TT Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
 5 TT Lĩnh vực Thủy lợi
 3 TT Lĩnh vực Thuỷ sản
 21 TT Lvực Tổ chức bộ máy
 8 TT Lĩnh vực Tôn giáo
 29 TT Lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch
 11 TT Lĩnh vực Văn hóa
 4 TT Lĩnh vực Viễn thông Internet
 6 TT Lĩnh vực hoạt động xây dựng
 Các Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thàn
 2 TT Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệpSkip Navigation Links.

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
handle_cert.png