CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 114/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/HU ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Huyện ủy Đức Cơ về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch đến năm 2030

27/06/2022

6/27/2022

Quyết định 141/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn huyện

01/08/2022

8/01/2022

Kế hoạch 113/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/HU, ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Huyện ủy Đức Cơ thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tỉnh ủy khóa XVI về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

23/06/2022

6/23/2022

Kế hoạch 95/KH-BCĐ

KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dƣới 12 tuổi trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2022

26/04/2022

4/26/2022

Kế hoạch 63/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 07 tháng 10 năm 2021 của BCH Đảng bộ huyện khoá VII về phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Cơ

31/03/2022

3/31/2022

Kế hoạch 72/KH-UBND

KẾ HOẠCH Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (PfiZer) trên địa bàn huyện Đức Cơ

25/03/2022

3/25/2022

Kế hoạch 62/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2022

24/03/2022

3/24/2022

Quyết định 27/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Đức Cơ năm 2022

11/02/2022

2/11/2022

Kế hoạch 30/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 – 2025” trên địa bàn huyện Đức Cơ giai đoạn 2021 – 2025

14/02/2022

2/14/2022

Kế hoạch 43/KH-UBND

KẾ HOẠCH Trồng cây phân tán năm 2022

28/02/2022

2/28/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai