CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 106/KH-UBND

KẾ HOẠCH LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC CƠ GIAI ĐOẠN 2023-2025

26/05/2023

5/26/2023

Kế hoạch 54/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2023

15/03/2023

3/15/2023

Kế hoạch 67/KH-UBND

KẾ HOẠCH Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2023

24/03/2023

3/24/2023

Kế hoạch 12/KH-UBND

KẾ HOẠCH Hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn huyện Đức Cơ

19/01/2023

1/19/2023

Kế hoạch 41/KH-UBND

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, hướng dẫn về Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện năm 2023

02/03/2023

3/2/2023

Kế hoạch 22/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2023

15/02/2023

2/15/2023

Kế hoạch 28/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Đức Cơ

20/02/2023

2/20/2023

Kế hoạch 27/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện các các chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN năm 2023

20/02/2023

2/20/2023

Kế hoạch 16/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn huyện Đức Cơ

06/02/2023

2/6/2023

Kế hoạch 07/KH-UBND

KẾ HOẠCH Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

16/01/2023

01/16/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai