CHUYÊN MỤC

Lĩnh vực Tư pháp
 
 
STT Tên thủ tục Tải về
1 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi T-GLA-283343-TT  
2 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi BTP-GLA-276670
 
3 Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai T-GLA-282897-TT
4 Đăng ký khai sinh T-GLA-285152-TT
5 Đăng ký khai tử T-GLA-285155-TT
6 Đăng ký khai sinh lưu động T-GLA-285137-TT
7 Đăng ký khai tử lưu động T-GLA-285135-TT
8 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới T-GLA-285147-TT
9 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới T-GLA-285156-TT
10 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới T-GLA-285148-TT
11 Đăng ký giám hộ T-GLA-285129-TT
12 Đăng ký chấm dứt giám hộ T-GLA-285126-TT
13 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. T-GLA-260957-TT
14 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân T-GLA-285122-TT
15 Đăng ký lại khai sinh T-GLA-285121-TT
16 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân BTP-GLA-277280
17 Đăng ký lại khai tử T-GLA-285119-TT
18 Cấp bản sao trích lục hộ tịch T-GLA-285151-TT
19 Đăng ký kết hôn BTP-GLA-277262
20 Đăng ký nhận cha, mẹ, con BTP-GLA-277263
21 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con T-GLA-285150-TT
22 Đăng ký kết hôn lưu động BTP-GLA-277267
23 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới BTP-GLA-277271
24 Đăng ký lại kết hôn BTP-GLA-277282
25 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước T-GLA-283189-TT
26 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước T-GLA-260966-TT
27 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi T-GLA-285185-TT
28 Cấp bản sao từ sổ gốc
29 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
30 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)
31 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
32 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
33 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
34 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
35 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
36 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
37 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
38 Chứng thực di chúc
39 Thủ tục công nhận hòa giải viên
40 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
41 Thủ tục thôi làm hòa giải viên
42 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
43 công nhận tuyên truyền viên pháp luật
44 miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật
45 giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại  
   

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai