CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 21/BC-HĐND

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 năm 2022

20/07/2022

7/20/2022

Báo cáo 09/BC-HĐND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 5, chương trình công tác tháng 6 năm 2022

25/05/2022

5/25/2022

Nghị quyết 110/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022

28/04/2022

4/28/2022

Nghị quyết 109/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

28/04/2022

4/28/2022

Báo cáo 02/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 2 và chương trình công tác tháng 3

23/02/2022

2/23/2022

Báo cáo 05/BC-HĐND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I và chương trình công tác quý II

22/03/2022

3/22/2022

Thông báo 169/TB-HĐND

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khoá VII nhiệm kỳ 2021-2026

24/12/2022

12/24/2022

Báo cáo 262/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

15/12/2021

12/15/2021

Nghị quyết 103/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đức Cơ

24/12/2021

12/24/2021

Nghị quyết 99/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện Đức Cơ

24/12/2021

12/24/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai