CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 187/NQ-HĐND

Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023

25/04/2023

4/25/2023

Nghị quyết 186/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hóa xã Ia Dơk

25/04/2023

4/25/2023

Nghị quyết 185/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cung cấp điện khu dân cư quy hoạch TDP 7, thị trấn Chư Ty

25/04/2023

4/25/2023

Nghị quyết 184/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đường Trường Chinh, thị trấn Chư Ty

25/04/2023

4/25/2023

Nghị quyết 183/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vữngnăm 2023

25/04/2023

4/25/2023

Nghị quyết 182/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023

25/04/2023

4/25/2023

Nghị quyết 181/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sung vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025

25/04/2023

4/25/2023

Nghị quyết 180/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

25/04/2023

4/25/2023

Báo cáo 10/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác quý I và Chương trình công tác Quý II năm 2023 của HĐND huyện

20/03/2023

3/20/2023

Báo cáo 08/BC-HĐND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02; Chương trình Công tác tháng 3 năm 2023

24/02/2023

2/24/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
handle_cert.png