CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1084/QĐ-UBND

Quyết định về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

12/07/2021

7/12/2021

Quyết định 1090/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ dự toán các công trình

12/07/2021

7/12/2021

Quyết định 758/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

28/05/2021

5/28/2021

Báo cáo 157/BC-UBND

Báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước đến 31/12/2020

07/04/2021

4/7/2021

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai