CHUYÊN MỤC

Quy trình tác nghiệp của các phong
 
STT Tên phòng Tải về
1 Phòng Nội vụ  
2 Phòng Tài chính Kế hoạch
 
3 Phòng Kinh tế-Hạ tầng
4 Phòng Tài Nguyên-Môi trường
5 Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh GL- CN Đức Cơ
6 Phòng Lao động - Thương binh &XH
7 Phòng Giáo dục và Đào tạo
8 Phòng Tư pháp
9 Phòng Văn hoá và Thông tin (đang cập nhật)
10 Phòng Nông nghiệp và PTNT
11 Phòng Y tế (đang cập nhật)
12 Phòng Dân tộc (đang cập nhật)
13 Thanh tra huyện
14    
15    

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai