CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 286/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

12/06/2023

6/12/2023

Báo cáo 88/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023

10/03/2023

3/10/2023

Kế hoạch 54/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2023

15/03/2023

3/15/2023

Kế hoạch 41/KH-UBND

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, hướng dẫn về Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện năm 2023

02/03/2023

3/2/2023

Kế hoạch 14/KH-UBND

KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

31/01/2023

1/31/2023

Kế hoạch 03/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đức Cơ

05/01/2023

1/5/2023

Báo cáo 677/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

12/12/2023

12/12/2023

Kế hoạch 210/KH-UNBND

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2023 của huyện Đức Cơ

30/12/2022

12/30/2022

Quyết định 3082/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

30/12/2022

12/30/2022

Báo cáo 701/BC-UBND

BÁO CÁO Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

19/12/2022

12/19/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai