CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 26/TB-UBND

Thông báo kết luận của đồng chí Trần Ngọc Phận - PCT UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

08/04/2021

4/8/2021

Kế hoạch 32/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2021 trên địa bàn huyện

09/03/2021

3/09/2021

Báo cáo 124/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2021

22/03/2021

3/22/2021

Báo cáo 13/BC-NV

Báo cáo giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng phục vụ công tác xác định chỉ số CCHC năm 2020

22/01/2021

01/22/2021

Báo cáo 11/BC-UBND

Báo cáo Kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Gia lai năm 2020

22/01/2021

1/22/2021

Công văn 48/UBND-NC

Khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra đột xuất công tác CCHC của tỉnh năm 2020

13/01/2021

1/13/2021

Quyết định 19/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Tổ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC cấp huyện

08/01/2021

1/08/2021

Kế hoạch 12/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021

20/01/2021

1/20/2021

Công văn 11/UBND-NC

Về việc triển khai kế hoạch CCHC năm 2021

07/01/2021

1/7/2021

Báo cáo 190/BC-UBND

Báo cáo công tác Kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

22/12/2020

12/22/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai