CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 76/NQ-CP

Nghị quyết Ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

15/07/2021

7/15/2021

Nghị định 99/2020/NĐ-CP

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

26/08/2020

8/26/2020

Nghị định 98/2020/NĐ-CP

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

26/08/2020

8/26/2020

Nghị định 96/2020/NĐ-CP

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

24/08/2020

8/24/2020

Nghị định 45/2020/NĐ-CP

Nghị định thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

08/04/2020

4/08/2020

Công văn 8568-CV/BTGTWW

Tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

14/05/2020

5/14/2020

Tài liệu 8568

Tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

14/05/2020

5/14/2020

Nghị định 31/2020/NĐ-CP

Nghị định 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tam giam giữ, tịch thu theo TTHC

05/03/2020

3/05/2020

Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

05/03/2020

3/5/2020

Nghị định 27/2020/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NGhị định số 40/2014/NĐ-CP

01/03/2020

3/1/2020


|<<1 2 3 4>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai