CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 148/NQ-HĐND

Nghị quyết xem xét, cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

20/09/2022

9/20/2022

Quyết định 2265/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

21/09/2022

9/21/2022

Quyết định 1804/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ƣơng năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

04/08/2022

8/04/2022

Quyết định 1803/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tƣ phát triển từ nguồn ngân sách trung ƣơng giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dựng nông thôn mới

04/08/2022

8/04/2022

Quyết định 1044/QĐ-UBND

Quyết định công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

20/04/2022

4/20/2022

Quyết định 27/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Đức Cơ năm 2022

11/02/2022

2/11/2022

Báo cáo 87/BC-UBND

BÁO CÁO Tổng kết Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện Đức Cơ

25/02/2022

2/25/2022

Báo cáo 20/BC-UBND

Báo cáo Đăng ký kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Cơ

17/01/2022

1/17/2022

Quyết định 3367/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021

31/12/2021

12/31/2021

Báo cáo 727/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn năm 2021 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2022 trên địa bàn huyện

24/12/2021

12/24/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
handle_cert.png