CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 819/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư Đội 20 và 21, Công ty TNHH Một thành viên 72, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

07/06/2021

6/7/2021

Quyết định 237/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố, công khai đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2035

26/02/2021

02/26/2021

Quyết định 83/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2025

09/02/2021

2/09/2021

Quyết định 1896d/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ cắm mốc quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư thôn Đoàn Kết (Đồng Tâm 2), xã Ia Din

10/12/2020

12/10/2020

Quyết định 1896c/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ cắm mốc quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư thôn Quyết Thắng xã Ia Din

10/12/2020

12/10/2020

Quyết định 1896a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ cắm mốc Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư làng Jit Tú (Jit Rông, Jit Tú), xã Ia Din

10/12/2021

12/10/2021

Quyết định 1865/QĐ-UBND

1865/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa đường từ ngã ba kiểm lâm vào xã Ia Nan

07/12/2020

12/07/2020

Quyết định 1810/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ cắm mốc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư thôn Ia Mut, xã Ia Dom

16/11/2020

11/16/2020

Tờ trình 200/TTr-UBND

Tờ trình về việc xin thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TT Chư Ty giai đoạn đến năm 2035

11/11/2020

11/11/2020

Quyết định 1568/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư TDP 7 (phía Tây Công an huyện), TT Chư Ty - Đức Cơ

25/09/2020

9/25/2020


|<<1 2 3 4>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai