CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban dân tộc HĐND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

22/06/2021

6/22/2021

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Uỷ viên UBND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

22/06/2021

6/22/2021

Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Toàn án nhân dân huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

22/06/2021

6/22/2021

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

22/06/2021

6/22/2021

Nghị quyết 03/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

21/06/2021

6/21/2021

Nghị quyết 01/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

21/06/2021

6/21/2021

Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

21/06/2021

6/21/2021

Nghị quyết 04/NQ-NĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

21/06/2021

6/21/2021

Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban pháp chế HĐND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

21/06/2021

6/21/2021

Quyết định 822/QĐ-UNBD

Quyết định về việc phê duyệt danh sách người dự tuyển đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 huyện Đức Cơ

07/06/2021

6/7/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai