CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 439/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

19/04/2021

4/19/2021

Công văn 709/UBND-NC

Công văn đề nghị thống nhất phân bổ chỉ tiêu biên chế năm 2021

26/04/2021

4/26/2021

Quyết định 646/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm ông Trần Minh Phúc giữ chức phụ Phó Trưởng phòng Tài Nguyên-Môi trường

11/05/2021

5/11/2021

Quyết định 423/QĐ-UBND

Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Y tế đối với ông Rơ Mah Bưu

15/04/2021

4/15/2021

Thông báo 27/TB-UBND

Thông báo quyết định trúng tuyến vào công chức thuộc UBND huyện Đức Cơ

14/04/2021

4/14/2021

Quyết định 253/QĐ-UBND

Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn

09/03/2021

3/09/2021

Quyết định 279/QĐ-UBND

Quyết định điều động ông Nguyễn Văn Luyện

12/03/2021

3/12/2021

Quyết định 278/QĐ-UBND

Quyết định điều động ông Nguyễn Đông Phai

12/03/2021

3/12/2021

Quyết định 313/QĐ-UBND

Quyết định về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực y tế của Phòng Y tế về Văn phòng HĐND-UBND huyện

23/03/2021

3/23/2021

Báo cáo 03/KH-UBND

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCCVC năm 2021

08/01/2021

1/08/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai