Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND >>
Lịch sử Đảng bộ huyện >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các tổ chức đoàn thể >>
Chức năng nhiệm vụ >> Các đơn vị, UBND các xã >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Hộp thư điện tử >>
cctc-(2).jpg


I. Trung tâm văn hóa – TT&TT:
Untitled-(3).png

                             
II. Trung tâm GDNN-GDTX: 
Untitled-(9).png
 
III. Hạt Kiểm Lâm: 
   
  - Họ và tên: Đặng Việt Hùng
- Năm sinh: 19/01/1977
- Quê quán: Hòa An - Cao Bằng
- Chức vụ: Phó Hạt trưởng
- Số điện thoại: 0593846111
 
IV. Đội Công trình GT-DVĐT: 

Untitled-(10).png  
V. Bảo hiểm xã hội huyện: 
  - Họ và tên: Hồ Đức Hạnh
- Năm sinh: 20/02/1976
- Quê quán: Quỳnh Lưu - Nghệ an
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Số điện thoại: 0593846175

 
VI. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: 
   
  - Họ và tên: Đặng Văn Hải
- Năm sinh: 06/06/1984
- Quê quán: Phú Vang - Huế
- Chức vụ:  trạm trưởng
- Số điện thoại:
 
  - Họ và tên: Nguyễn Văn Cường
- Năm sinh: 13/07/1984
- Quê quán: Nghĩa Hợp - Tân Kỳ - Nghệ An
- Chức vụ: Trạm trưởng
- Số điện thoại: 0593846052
 
VII. Chi cục Thi hành Án Dân sự: 
  - Họ và tên: 
- Năm sinh: 
- Quê quán:
- Chức vụ: Chi cục trưởng
- Số điện thoại: 0593846068
 
VIII. Viện Kiểm soát nhân dân huyện: 
  - Họ và tên: Ksor Hùng
- Năm sinh: 1977
- Quê quán: Ia Krêl - Đức Cơ - Gia Lai
- Chức vụ: Viện trưởng
- Số điện thoại: 0593846124
  - Họ và tên: Đinh Văn Hoàng
- Năm sinh: 1972
- Quê quán: Kông Pla - Kbang - Gia Lai
- Chức vụ: Phó Viện trưởng
- Số điện thoại: 0593846124
  - Họ và tên: Nguyễn Xuân Vũ
- Năm sinh: 1972
- Quê quán: Đức Thắng - Mộ Đức - Quảng Ngãi
- Chức vụ: Phó Viện trưởng
- Số điện thoại: 0593846124
 
IX. Ban Quản lý Rừng phòng hộ: 
  - Họ và tên: Nguyễn Văn Đồng
- Năm sinh: 05/05/1966
- Quê quán: Kỳ Anh - Hà Tĩnh
- Chức vụ: Phó Trưởng ban phụ trách
- Số điện thoại: 0593846388
  - Họ và tên: Trần Văn Thưởng
- Năm sinh: 15/06/1963
- Quê quán: An Nhơn - Bình Định
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Số điện thoại: 0593846388

 
X. Ban Quản lý Chợ:   
Untitled-(5).png
Untitled-(6).png
XI. Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện
Untitled-(11).png

Untitled-(8).png

 
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai