CHUYÊN MỤCTHÔNG BÁO NGHỈ LỄ 2/9

20/08/2019
Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
 
 
 
   
   
Thực hiện Thông báo số 35/TB-UBND ngày 08/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ủy ban nhân dân xã thông báo như sau:
1. Về treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị Trường học, Trạm Y tế  xã và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng như sau:
- Kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám: Treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 19/8/2019 đến hết ngày 19/8/2019.
- Kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 01/9/2019 đến hết ngày 02/9/2019.
2. Về nghỉ lễ: Kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019): Cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ lễ vào thứ Hai, ngày 02/9/2019.
3. Các ban ngành, Đoàn thể xã bố trí cán bộ, công chức trực vào các ngày nghỉ để bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị.
4. Công an, Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Kim Oanh

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai