CHUYÊN MỤC

cctc.png
 
Hệ thống chính trị của Xã Ia Lang đã được cơ cấu đảm bảo theo quy định hiện hành. Toàn xã có 02 đơn vị sự nghiệp và 03 trường học. Có tổng số 108 cán bộ công chức, viên chức xã, thôn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hầu hết đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ. Toàn xã có 50 người trình độ Đại học, Cao đẳng 25; 30 người trình độ Trung cấp và 05 người trình độ sơ cấp.
 

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai