CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN LIÊN HỆ
 
+ Ủy ban nhân dân xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
+ Địa chỉ: Làng Yít le 1, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
+ Mail công vụ: ubndialang.gov.vn
+ Chủ tịch UBND xã: Hà Xuân Minh. Số ĐT liên hệ: 0914 138 314.
+ Phó Chủ tịch UBND xã: Kpuih Bơn. Số ĐT liên hệ: 0986 303028.

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai