CHUYÊN MỤCThông báo lịch tiếp công dân

29/11/2019
Thông báo lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân xã Ia Lang
 
Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2013 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ tại Công văn số 2236/UBND-NC ngày 21/11/2019 về công tác tiếp công dân.
Ủy ban nhân dân xã Ia Lang thông báo lịch tiếp công dân cụ thể như sau:
- Thời gian tiếp công dân định kỳ vào các ngày Thứ hai, sáng Thứ bảy hàng tuần và vào ngày 15 hàng tháng. Tiếp công dân đột xuất theo quy định của Luật tiếp công dân năm 2013.
- Thời gian tiếp công dân: Trong giờ hành chính.
- Địa điểm: Tại phòng tiếp công dân trong Trụ sở Ủy ban nhân dân xã (Làng Le I, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Ủy ban nhân dân xã thông báo để công dân, cơ quan, đơn vị biết triển khai thực hiện./.
  
                                                                                                                                                         Mến Thương

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai