CHUYÊN MỤC

quatrinhhinhthanhphattrien.png
 
Xã Ia Lang là một xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện biên giới Đức Cơ, nằm phía Tây của tỉnh Gia Lai, được thành lập theo Quyết định số: 71 - BT ngày 20/4/1978 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Về việc chia xã Ia Lang thành hai xã lấy tên là xã Ia Kriêng và xã Ia Lang thuộc huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai Kon Tum với diện tích tự nhiên ban đầu là 5.996 ha; dân số ban đầu là 310 hộ với 1172 người, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh của huyện Đức Cơ nói riêng, cả nước nói chung. Đến nay toàn xã có 06 thôn làng; Diện tích tự nhiên 4.941,43 ha; Dân số toàn xã: 1045 hộ với 4468 khẩu, trong đó: Dân dân tộc Jrai: chiếm 75%; còn lại dân tộc kinh chiếm 25%.  Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Là cơ quan quản lý nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, đưa ra các biện pháp, giải pháp; thực hiện về mọi mặt công tác như phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao, bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội,...
 

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai