CHUYÊN MỤC

ttgd.png
 
Trong nhiều năm qua được sự quan tâm của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và các sở, ngành, xã Ia Lang đã có những bước khởi sắc về nhiều mặt, đặc biệt thể hiện rõ ở những năm gần đây: Xã Ia Lang luôn xác định cơ cấu kinh tế của xã là  “ Nông – Lâm nghiệp, Xây dựng, Dịch vụ”, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng Xây dựng, Dịch vụ, giảm dần tỷ trọng Nông - Lâm nghiệp. Đến nay, Tổng giá trị sản xuất Nông – lâm nghiệp là 80 tỷ đồng.
a. Về sản xuất Nông-Lâm nghiệp, chăn nuôi: Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa trên toàn xã là: 298,3 ha, đạt 85%  KH. Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện nay trên toàn xã là 9.227 con, trong đó: Bò 1.023 con, Dê: 115 con, heo 2.104 con, gia cầm 5.985 con (Tăng 194 con so với cùng kỳ năm trước). Đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, dịch cúm ở đàn gia cầm. Nhìn chung, chăn nuôi ổn định, chưa có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra.
- Được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện bằng nhiều chương trình, Dự án. Đến nay, cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, phục vụ quá trình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; các công trình thiết yếu như: Điện-Đường-Trường-Trạm, thủy lợi, nước sạch được chú ý đầu tư từng bước; xã có đường nhựa đến trung tâm, 100% thôn, làng đã có điện, hơn 98% số hộ sử dụng điện. Hệ thống thông tin cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân và nâng cao chất lượng phục vụ.
b. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:
Thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 06/4/2010 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương, các Sở, ban ngành tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh Gia Lai. Xã Ia Lang đã tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2010-2020. Đến nay xã đạt 11/19 tiêu chí, 37/49 nội dung. Tổ chức thực hiện các nguồn đầu tư trực tiếp từ Chương trình xây dựng Nông thôn mới về các dự án xây dựng cơ bản ở các thôn làng đúng tiến độ và thời gian thực hiện.
c. Lĩnh vực Văn hoá – Xã hội:
- Giáo dục - Đào tạo có bước phát triển đáng kể cả về số lượng và chất lượng, đã hoàn thành chương trình phổ cập THCS theo kế hoạch của tỉnh. Đến nay, toàn xã có 03 trường, trong đó: Bậc Mầm non 01 trường; Tiểu học 01 trường; Trung học cơ sở 01 trường. Tổng số học sinh các cấp: 982 học sinh. Hiện trên địa bàn huyện có 2 trường bán trú: Trường PTDTBT Tiểu học Lê Quý Đôn và Trường PTDTBT THCS Siu Blễh.
- Y tế -Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Năm 2018 3.023 lượt người. Tổ chức tiêm chủng thường xuyên đủ liều 118/125 trẻ đạt 94,40%. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai kịp thời; công tác phòng, chống dịch bệnh được chủ động phòng, ngừa tích cực.
Triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, Kế hoạch hóa gia đình đạt kết quả cao; tổ chức chiến dịch và các hoạt động truyền thông kỷ niệm ngày Dân số thế giới; tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình.
d. Quốc phòng – An ninh: Triển khai cho các lực lượng duy trì tốt công tác trực đảm bảo sẵn sàng chiến đấu; Xây dựng Kế hoạch đảm bảo nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh. Giao quân hàng năm đạt 100%  kế hoạch chỉ tiêu đề ra Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 5 cho 50 học viên, đối tượng 4 cho 15 học viên; huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ được 28/28 đ/c, đạt 100% kế hoạch.
e. Công tác cải cách thủ tục hành chính và Công tác tiếp cận, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản điều hành của Cán bộ, công chức UBND xã:
Thực hiện tốt cơ chế làm việc của Tổ một cửa tại UBND xã, đảm bảo giải quyết kịp thời, nhanh chóng các nhu cầu của nhân dân liên quan đến các thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện hồ sơ một cửa điện tử bắt đầu từ ngày 04/9/2018. Tổ chức công khai và niêm yết công khai đầy đủ các TTHC và Danh mục Bộ TTHC  thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Đã triển khai ứng dụng hồ sơ một cửa điện tử. Từ đầu năm đến nay đã giải quyết 2.682 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Hộ tịch; chứng thực; Đất đai; Công an; Bảo trợ xã hội...
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được áp dụng tại xã năm 2014 đến nay. Theo đó đến thời điểm này thì triển khai thực hiện đến Đảng ủy, HĐND và các Hội, Đoàn thể; Việc tiếp cận, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản điều hành của xã đã phát huy được hiệu quả, thuận tiện trong việc nghiên cứu các văn bản cũng như công tác lưu trữ được đảm bảo hơn trước. Tất cả Cán bộ, công chức xã đã sử dụng hiệu quả hệ thống QLVBĐH như chuyển để biết, phối hợp, gửi văn bản đi và đến qua trao đổi nội bộ. Từ đó đã tiết kiệm được về mặt thời gian,Văn phòng phẩm, các thông tin được trao đổi nắm bắt và triển khai kịp thời hơn so với trước.

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai