CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 22/TB-UBND

THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

22/07/2021

07/22/2021

Thông báo 23/TB-UBND

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN THÁNG 7 NĂM 2021

22/07/2021

07/22/2021

Thông báo 17/TB-UBND

THÔNG BÁO GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ

13/07/2021

07/13/2021

Thông báo 13/TB-UBND

THÔNG BÁO TRUY VẾT NGƯỜI DÂN TIẾP XÚC GẦN VỚI TRƯỜNG HỢP F1 TẠI LÀNG PHANG, XÃ IA LANGF1

25/06/2021

06/25/2021

Quyết định 37/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG

06/02/2021

02/06/2021

Quyết định 128/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH GIÁ CÔNG TRÌNH

28/06/2021

06/28/2021

Kế hoạch 17/KH-BCĐ

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2021-2025

23/02/2021

02/23/2021

Kế hoạch 41/KH-UBND

KẾ HOẠCH THU HÚT CÁC NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ

12/07/2021

07/12/2021

Báo cáo 97/BC-UBND

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

09/06/2021

06/09/2021

Báo cáo 125/BC-UBND

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NGHỊ ĐỊNH 150 VÀ 157/NĐ-CP

06/07/2021

07/06/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai