CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 110/BC-UBND

Báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết đơn thư 6 tháng đầu năm 2022yết đơn thư khiếu nại, phòng chống tham nhũng

09/06/2022

9/6/2022

Báo cáo 99/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022

30/05/2022

30/5/2022

Báo cáo 97/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2022

30/05/2022

30/5/2022

Báo cáo 96/UBND-BC

Báo cáo sử dụng phần mềm do Sở Tài chính cấp năm 2019

27/05/2022

27/5/2022

Báo cáo 92/UBND-BC

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2022

26/05/2022

26/5/2022

Báo cáo 91/UBND-BC

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2020-2025

22/05/2022

22/5/2022

Báo cáo 89/UBND-BC

Báo cáo quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2022

24/05/2022

24/5/2022

Báo cáo 84/BC-UBND

Báo cáo những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

19/05/2022

19/5/2022

Báo cáo 82/BC-UBND

Bao cáo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022

18/05/2022

18/5/2022

Báo cáo 80/UBND-BC

Báo cáo công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2022

17/05/2022

17/5/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>>|

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai