CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 35/BC-UBND

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2023

15/03/2023

3/15/2023

Báo cáo 39/BC-UBND

Báo cáo cắt giảm chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng

16/03/2023

3/16/2023

Kế hoạch 02/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023

01/03/2023

03/01/2023

Báo cáo 36/BC-UBND

Báo cáo hoạt động chuyên môn của Trạm Y tế xã

15/03/2023

3/15/2023

Báo cáo 34/BC-UBND

Báo cáo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi)

15/03/2023

3/15/2023

Báo cáo 32/BC-UBND

Báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC

09/03/2023

3/9/2023

Báo cáo 33/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023

09/03/2023

3/9/2023

Báo cáo 30/UBND-BC

Báo cáo công tác CCHC quý I năm 2023

08/03/2023

3/8/2023

Báo cáo 31/BC-UBND

Báo cáo góp ý Dự thảo Kế hoạch thu thuế xây dựng nhà ở

08/03/2023

3/8/2023

Báo cáo 242/KH-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm 10 tháng đầu năm 2022

24/10/2022

10/24/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai