CHUYÊN MỤC

ttgd.png
 
Xã Ia Kriêng có tỷ lệ dân số chiếm hơn 80% là người dân tộc thiểu số nên trình độ dân trí không đồng đều; hạ tầng cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên hầu hết nhân dân trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn, thiên tai dịch bệnh diễn biến thất thường; an ninh chính trị còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp… song được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện sự quan tâm giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể của huyện; sự phối hợp của các đơn vị làm nhiệm vụ trên địa bàn; cùng với sự quyết tâm cao, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã vượt qua khó khăn thử thách thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác quản lý điều hành các nhiệm vụ ở địa phương từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả. Hoạt động có hiệu quả công tác cải cách hành chính và công khai cụ thể những vấn đề hành chính liên quan, tránh gây phiền hà, sách nhiễu dân. Thái độ phục vụ của cán bộ công chức từng bước được nâng lên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng củng cố cán bộ, công chức theo đúng chức danh tiêu chuẩn. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đã từng bước điều hành theo Chương trình kế hoạch Nghị quyết đã đề ra. Hàng năm thường xuyên phối hợp với Mặt trận, các Đoàn thể nhân dân trong xã để phát triển kinh tế xã hội tham gia xây dựng chính quyền giám sát hoạt động của cán bộ công chức và của chính quyền nhân dân.
Cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi chuyển dịch nhanh và đúng hướng. Tổng diện tích gieo trồng là 2.349,3 ha. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như điện - đường - trường - trạm được quan tâm đầu tư, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, tăng năng lực sản xuất và làm thay đổi khá nhanh diện mạo nông thôn. Đến nay, 100% tuyến đường liên thôn đã được thảm nhựa, 100% các làng có đường ô tô đến trung tâm xã, 98,2% số hộ gia đình được sử dụng điện, thu nhập bình quân đầu người 22,33 triệu đồng/người/năm.
Sự nghiệp giáo dục, y tế không ngừng phát triển, chất lượng dạy và học, khám - chữa bệnh được nâng lên, đời sống của nhân dân được cải thiện, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững.   Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 là 412.000.000 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn mức cao, có 8/8 thôn làng đạt thôn làng văn hóa. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữa vững.
 
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Tuyến - 
Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai