CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 251/ QĐ- UBND

Quyết định công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xã, thành phố

17/03/2021

17/3/2021

Quyết định 249/ QĐ- UBND

Quyết định công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, xã, thành phố

17/03/2021

17/3/2021

Công văn 352/UBND-KT

Công văn tiếp tục tuyên truyền đấu giá QSD đất lần 3

03/03/2021

3/3/2021

Quyết định 1396/QĐ- UBND

Quyết định công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia lai

31/12/2020

31/12/2020

nghị định 151/2020/NĐ- CP

Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính Phủ ban hành

30/12/2020

12/30/2020

Quyết định 581/QĐ-UBND

Quy định Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020

27/09/2019

27/9/2019

Công văn 1420/UBND-NC

Thông báo niêm yết công khai danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/08/2019

01/8/2019

Kế hoạch 28/KH-UBND

Tổ chức Đại hội thể dục thể thao các xã, thị trấn và Đại hội thể dục thể thao huyện Đức Cơ lần thứ VI năm 2017

27/02/2017

27/2/2017

Báo cáo 140/BC-BTC

tổng kết Đại hội TDTT các xã, thị trấn và Đại hội TDTT huyện Đức Cơ lần thứ VI năm 2017

03/11/2017

3/11/2017

Kế hoạch 93/KH-UBND

Về việc đánh số và gắn biển số nhà tại một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ năm 2017

11/08/2017

11/8/2017

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Tuyến - 
Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai