CHUYÊN MỤC

cctc.png
 
Tổng số cán bộ xã và thôn hưởng ngân sách nhà nước và phụ cấp có 103 đ/c.
 Trong đó:   - 10 cán bộ chuyên trách
                                      - 10 cán bộ công chức
                                      - 16 cán bộ bán chuyên trách và hợp đồng
                                      - 65 cán bộ thôn.
Nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức đa số có trình độ văn hóa từ lớp 9 trở lên, trình độ chuyên môn từ sơ cấp trở lên cụ thể:
Có 36 đ/c trình độ PTTH, có 05 đ/c trình độ tiểu học và có 62 đ/c THCS. Có 06 đ/c trình độ Đại học, có 03 đ/c trình độ cao đẳng, có 17 đ/c có trình độ trung cấp và 03 đ/c sơ cấp. Về LLCT có  44 người có trình độ sơ cấp trở lên và 27 đ/c đã qua bồi dưỡng QLNN.

Cơ cấu tổ chức Đảng ủy, HĐND-UBND, UBMTTQ xã Ia Kriêng gồm:
Họ và tên: Rơ Châm H'Thanh
Sinh ngày: 1978
Quê quán: Ia Pnôn, Đức Cơ, Gia Lai
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Ia Kriêng
Số điện thoại: 0914.464.788

Thinh.jpg
Họ và tên: Lê Văn Thịnh
Sinh ngày: 12/10/1975
Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0915963503

chuil.jpg
Họ và tên: Kpuih Chuil
Sinh năm: 1981
Quê quán: Ia Kriêng, Đức Cơ, Gia Lai
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0344308745

vien.jpg
Họ và tên: Siu Viên
Sinh năm: 1974
Quê quán: Ia Kriêng, Đức Cơ, Gia Lai

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã
Số điện thoại: 0367151852


Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài
Sinh năm: 1979
Quê quán: Hà Tĩnh
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã
Số điện thoại: 0982 547 482


ty.jpg
Họ và tên: Rơ Mah Tý
Sinh ngày: 25/6/1980
Quê quán: Ia Kriêng, Đức Cơ, Gia Lai
Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã
Số điện thoại: 0334807679
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Tuyến - 
Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai