CHUYÊN MỤCDefault news teaser image
lịch tuần 33
xem chi tiết 

lịch công tác tuần 24
lịch công tác tuần 24
xem chi tiết 

Default news teaser image
lịch tuần 11
xem chi tiết

Default news teaser image
Lịch tuần 9
xem chi tiết

lịch tuần 08
lịch tuần 08
xem chi tiết

tuần 06
tuần 06
Xem chi tiết

Lịch công tác mẫu

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Tuyến - 
Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai