CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 228/QĐ-SVHTTDL

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp xã

08/10/2019

08/10/2019

Quyết định 743 /QĐ-UBND

Các Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/07/2019

29/7/2019

Quyết định 806-QĐ/UBND

Công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn

13/08/2018

23/8/2018

Quyết định 588-QĐ/UBND

CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 11 TTHC BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

25/05/2018

25/5/2018

Quyết định 997/QĐ-UBND

DANH MỤC GỒM 08 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

28/09/2018

28/9/2018

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Tuyến - 
Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai