CHUYÊN MỤC

GIOITHIEU.png
 
- Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Ia Kriêng
- Địa điểm: Làng Ấp xã Ia Kriêng huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0593.848247; 0593.846306
- Địa chỉ trang tin điện tử: ubndiakrieng.ducco@gialai.gov.vn
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Tuyến - 
Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai