CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

QUYẾT ĐỊNH 128/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt hỗ trợ người lao động theo QĐ 441/QĐ-UBND

08/03/2021

19/8/2021

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

NQ về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2021 của HĐND xã

07/07/2021

29/6/2021

Nghị quyết 08/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

07/07/2021

29/6/2021

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kla, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

07/07/2021

29/6/2021

Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã Ia Kla, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

07/07/2021

29/6/2021

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban và Phó trưởng Ban pháp chế HĐND xã Ia Kla khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

07/07/2021

29/6/2021

Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Kla, nhiệm kỳ 2021-2026

07/07/2021

29/6/2021

Nghị quyết 01/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND xã Ia Kla, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

07/07/2021

29/6/2021

QUYẾT ĐỊNH 03/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BQL CTMTQG GIAI ĐOẠN 2021-2030

02/07/2021

12/2/2021

QUYẾT ĐỊNH 01/QĐ-BCĐ

Quyết định kiện toàn BCĐ CTMTQG giai đoạn 2021-2030

02/07/2021

1/2/2021


|<<1 2 3 4 5 6>>|

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai