CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công Văn 2610/VP-KGVX

Tăng cường công tác phòng dịch Covid 19, bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

06/08/2020

6/8/2020

Công văn 686/SNV-XDCQ

Về việc lấy ý kiến tham gia góp ý đối với dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh

21/05/2020

21/5/2020

Kế hoạch 08/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2020

02/05/2020

5/2/2020

Kế hoạch 09/KH-UBND

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 2020

02/05/2020

5/2/2020

Kế hoạch 07/KH-UBND

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Corona

02/03/2020

3/2/2020

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai