CHUYÊN MỤC

ttgd.png
 
Sau 27 năm thành lập, tình hình kinh tế - xã hội của xã Ia Kla đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, cụ thể:
Kinh tế tiếp tục có bước phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đến nay, số hộ sản xuất nông nghiệp chiếm 88% đạt 90,09%, thương mại - dịch vụ chiếm 9,6% đạt 68%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 2,4% đạt 60%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 23,2 triệu đồng/người/năm.
Về sản xuất nông nghiệp: Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng hướng, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Diện tích nhiều loại cây trồng đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu đề ra. Diện tích gieo trồng lúa nước 2 vụ bình quân hàng năm 60 ha; Tổng sản lượng lương thực quy thóc bình quân hàng năm đạt 236,4 tấn; Diện tích một số cây trồng chủ yếu ( cà phê, cao su tiểu điền, hồ tiêu, điều, lúa nước) hiện tại là 1.580 ha.
          Về chăn nuôi: Duy trì tốc độ tăng trưởng về số lượng và chất lượng đàn gia súc, gia cầm: Đến nay, tổng đàn gia súc là 2329 con trong đó (đàn trâu 19 con; đàn bò 1037 con; đàn heo 1151 con; dê 122 con). Tổng đàn gia cầm 7525 con. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm thường xuyên nên không có dịch bệnh lớn xảy ra.
Thương mại - dịch vụ: Cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân mở rộng sản xuất, kinh doanh, đa dạng các ngành nghề, quy mô sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn xã có 164 hộ kinh doanh.
Về xây dựng cơ bản: Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành bằng nhiều nguồn lực đã đầu tư xây dựng nhiều công trình quan trọng phục vụ cho đời sống dân sinh, các công trình đã đưa vào sử dụng hiệu quả đáp ứng yêu cầu đời sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.
Về giáo dục: Hiện nay, xã có 05 trường, trong đó: 01 trường THCS, 02 trường tiểu học, 01 trường mầm non, 01 trường Tiểu học và THCS. Cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học được quan tâm đầu tư  đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn. Hiện xã có 02 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I (trường mầm non Hòa Bình, Tiểu học Phan Chu Trinh).
  Y tế:   Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu Quốc gia về y tế, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, không để dịch bệnh xảy ra. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng ở trẻ em hàng năm đạt kế hoạch.  
Về thực hiện các chính sách xã hội: Thực hiện tốt việc chi trả chế độ chính sách đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công và chính sách đối với hộ nghèo. Công tác giảm nghèo được tập trung thực hiện tốt, đến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo còn 15,3 % .
 

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai