CHUYÊN MỤCLỊCH TUẦN 38
LỊCH TUẦN 38
CHI TIẾTTUAN-38.pdf

LỊCH TUẦN 33
LỊCH TUẦN 33
CHI TIẾTTUAN-33.htm

LỊCH TUẦN 32
LỊCH TUẦN 32
CHI TIẾTTUAN-32.htm

LỊCH TUẦN 30 NĂM 2021
LỊCH TUẦN 30 NĂM 2021
CHI TIẾTTUAN-30.pdf

TUẦN 29 NĂM 2021
TUẦN 29 NĂM 2021
CHI TIẾTTUAN-29.pdf

LỊCH TUẦN 28 NĂM 2021
LỊCH TUẦN 28 NĂM 2021
CHI TIẾTTUAN-28-NAM-2021.pdf

LỊCH TUẦN 27 NĂM 2021
LỊCH TUẦN 27 NĂM 2021
CHI TIẾTTUAN-27.pdf

LỊCH TUẦN 26 NĂM 2021
LỊCH TUẦN 26 NĂM 2021
CHI TIẾTTUAN-26.pdf

LỊCH TUAN 25 2021
LỊCH TUAN 25 2021
CHI TIẾTTUAN-25.pdf

TUẦN 23 NĂM 2021
TUẦN 23 NĂM 2021
CHI TIẾTTUAN-23.pdf

TUẦN 22 NĂM 2021
TUẦN 22 NĂM 2021
CHI TIẾTTUAN-22.pdf

LỊCH TUẦN 18 NĂM 2021
LỊCH TUẦN 18 NĂM 2021
LỊCH CƠ QUANTUAN-18.pdf

TUẦN 15 NĂM 2021
TUẦN 15 NĂM 2021
LỊCH CHI TIẾTTUAN-15.pdf

TUẦN 14 NĂM 2021
TUẦN 14 NĂM 2021
LỊCH CHI TIẾTTUAN-14.pdf

TUẦN 13_2021
TUẦN 13_2021
LỊCH CHI TIẾTTUAN-13.pdf

TUẦN 10 NĂM 2021
TUẦN 10 NĂM 2021
CHI TIẾTTUAN-10.pdf

LỊCH TUẦN 9 2021
LỊCH TUẦN 9 2021
LỊCH CHI TIẾTLICH-TUAN-9.pdf

LỊCH TUẦN 5 2021
LỊCH TUẦN 5 2021
LỊCH CHI TIẾTLICH-CO-QUAN-TUAN 5_0001.pdf

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
LỊCH CHI TIẾTLICH-TRUC-TET-NGUYEN-ĐAN-2021_0001.pdf

LỊCH CƠ QUAN TUẦN 4
LỊCH CƠ QUAN TUẦN 4
LỊCH CHI TIẾTTUAN-4.pdf

TUẦN 3 NĂM 2021
TUẦN 3 NĂM 2021
LỊCH CHI TIẾTTUAN-3.pdf

TUẦN 52
TUẦN 52
LỊCH CHI TIẾTTUAN-52.pdf

LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH 2020
LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH 2020
LỊCH CHI TIẾTLICH-TRUC-TET-DUONG-LICH-2020_0001.pdf

LỊCH TUẦN 51
LỊCH TUẦN 51
LỊCH CHI TIẾTTUAN-51.pdf

LỊCH TUẦN 50
LỊCH TUẦN 50
LICH CHI TIET TUAN-50.pdf

LỊCH TUẦN 49
LỊCH TUẦN 49
TUAN-49.pdf

LỊCH TUAN 48
LỊCH TUAN 48
LICH CHI TIETTUAN-48.pdf

LỊCH TUẦN 47
LỊCH TUẦN 47
LỊCH CHI TIẾTTUAN-47.pdf

LỊCH TUẦN 46
LỊCH TUẦN 46
LỊCH CHI TIẾTTUAN-46.pdf

LỊCH TUẦN 45
LỊCH TUẦN 45
LỊCH CHI TIẾTTUAN-45.pdf

LỊCH TUẦN 44
LỊCH TUẦN 44
LỊCH CHI TIẾTLICH-TUAN-44.pdf

LỊCH  TUẦN 42
LỊCH TUẦN 42
LỊCH CHI TIẾTTUAN-42.pdf

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 2020
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 2020
LỊCH CỤ THỂ 2020CHUONG-TRINH-CONG-TAC-2020.pdf

LỊCH TUẦN 37
LỊCH TUẦN 37
LỊCH CHI TIẾTTUAN-37.pdf

LỊCH TUẦN 35
LỊCH TUẦN 35
lịch chi tiếtTUAN-35.pdf

LỊCH TUẦN 34
LỊCH TUẦN 34
LỊCH CHI TIẾTTUAN-34.pdf

LỊCH TUẦN 32
LỊCH TUẦN 32
LỊCH CHI TIẾTTUAN-32.pdf

LỊCH TUẦN 31
LỊCH TUẦN 31
LỊCH CHI TIẾTTUAN-31.pdf

LỊCH  TUẦN 30
LỊCH TUẦN 30
LỊCH CHI TIẾTLICH-TUAN-30.pdf

LỊCH TUẦN 29
LỊCH TUẦN 29
LỊCH CHI TIẾTTUAN-29.pdf

LỊCH TUẦN 28
LỊCH TUẦN 28
LỊCH CHI TIẾTTUAN-28.pdf

LỊCH TUẦN 25
LỊCH TUẦN 25
LỊCH CHI TIẾTTUAN-25.pdf

LỊCH TUẦN 24
LỊCH TUẦN 24
LỊCH CHI TIẾTTUAN-24.pdf

LỊCH TUẦN 22
LỊCH TUẦN 22
LỊCH CHI TIẾTTUAN-22.pdf

LỊCH TUẦN 21
LỊCH TUẦN 21
LỊCH CHI TIẾTTUAN-21.pdf

LỊCH TUẦN 20
LỊCH TUẦN 20
LỊCH CHI TIẾTTUAN-20.pdf

LỊCH TUẦN 19
LỊCH TUẦN 19
LỊCH CHI TIẾTTUAN-19.pdf

LỊCH  TUẦN 18
LỊCH TUẦN 18
LỊCH CHI TIẾTTUAN-18.pdf

lịch phân công CB,CC trực xử lý công việc theo Công điện số 04/CĐ-UBND, ngày 31/3/2020
lịch phân công CB,CC trực xử lý công việc theo Công điện số 04/CĐ-UBND, ngày 31/3/2020
Lịch chi tiếtLICH-PHAN-CONG-CAN-BO,-CONG-CHUC-XU-LY-CONG-VIEC-TRONG-THUC-HIEN-CONG-ĐIEN-CUA-UBND-TINH.pdf

LỊCH TUẦN 13
LỊCH TUẦN 13
LỊCH CHI TIẾTTUAN-13.pdf

LỊCH TUẦN 12
LỊCH TUẦN 12
LỊCH CHI TIẾTTUAN-12.pdf

LỊCH TUẦN 11
LỊCH TUẦN 11
LỊCH CHI TIẾTTUAN-11.pdf

LỊCH TUẦN 10
LỊCH TUẦN 10
Lịch chi tiếtTUAN-10.pdf

LỊCH TUẦN 9
LỊCH TUẦN 9
Lịch chi tiếtTUAN-9.pdf

LỊCH TUẦN 8
LỊCH TUẦN 8
LỊCH CHI TIẾTTUAN-8.pdf

LỊCH TUẦN 7
LỊCH TUẦN 7
Xem chi tiết TUAN-7.pdf

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai