CHUYÊN MỤC

quatrinhhinhthanhphattrien-(1).png
 
Ia Kla là xã thuộc Khu vực 2 vùng cao, được thành lập năm 1991. Có vị trí tiếp giáp như sau: Đông Bắc giáp xã Ia Dơk; phía Tây giáp  xã Ia Dom; phía Nam và Đông Nam giáp TT Chư Ty xã Ia Pnôn + Ia Nan; Phía Tây Bắc giáp xã Ia Chía  (huyện Ia Grai), có tuyến đường quốc lộ 19 đi qua nên khá thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
Xã có tổng diện tích tự nhiên là: 4.986,76 ha. Trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp: 2.433,74 ha; Đất trồng cây hàng năm: 386,09 ha; Đất trồng cây lâu năm: 2.047,65 ha.
Về thổ nhưỡng: Phổ biến là đất màu nâu đỏ Bazan thích hợp cho trồng cây công nghiệp dài ngày. Cây trồng chủ yếu trên địa bàn xã là: Cao su, cà phê, hồ tiêu, mỳ, lúa ... và vật nuôi chủ yếu là: Heo, bò, trâu ...
Xã có 10 thôn, làng, gồm 4 thôn người kinh và 6 làng người địa phương. Tổng dân số của xã đến nay, có 1.697 hộ/7.290 khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số 680 hộ/3.241 khẩu.
Số hộ nghèo cuối năm 2018 là 282 hộ, chiếm 16,17% tổng số hộ trên địa bàn xã, giảm 97 hộ so với đầu năm 2018 (tương ứng với mức giảm 5,43%). Số hộ cận nghèo cuối năm 2018 là 267 hộ, chiếm 15,3% tổng số hộ trên địa bàn xã, giảm 2 hộ so với đầu năm 2018 (tương ứng mức giảm 1%)
Là xã tiếp giáp với trung tâm huyện Đức Cơ, có tuyến giao thông Quốc lộ 19 đi qua. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của huyện Đức Cơ, kinh tế - xã hội xã Ia Kla đã có những bước chuyển biến tích cực, đời sống người dân ngày một cải thiện. Các công trình kết cấu hạ tầng cũng như các công trình công cộng, phúc lợi xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng đã giúp xã có diện mạo mới,
Nhân dân xã Ia Kla có truyền thống đoàn kết, cán bộ Đảng viên và nhân dân có tư tưởng lập trường vững vàng, luôn kiên địch với đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai