CHUYÊN MỤC

Thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/03/2020
Để thực hiện tốt các chỉ tiêu giảm nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở cho người nghèo, hộ cận nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 15/KH-SXD ngày 09/3/2020 thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, yêu cầu về diện tích nhà ở tối thiểu 32,5m2 (Phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới).
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
Đối với những hộ độc thân không nơi nương tựa, có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 24m2. Nhà phải đảm bảo 3 cứng, gồm: Nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng. Tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên. Nhà ở phải đảm bảo an toàn khi xảy ra mưa bão, gió lốc.
Nguồn vốn thực hiện:
a) Nhà xây dựng mới: Dự kiến 60 triệu đồng/căn, trong đó:
+ Vốn vay tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách: 25 triệu đồng/căn;
+ Hộ gia đình, dòng họ đóng góp; các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn phát động phong trào vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng hỗ trợ; Quỹ An sinh xã hội cho người nghèo (quỹ vì người nghèo): 35 triệu đồng/căn (bằng tiền mặt, bằng hiện vật hoặc bằng ngày công);
+ Các nguồn hỗ trợ khác (nếu có).
b) Nhà sửa chữa : Dự kiến 30 triệu đồng/căn, trong đó:
+ Vốn vay tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách: 25 triệu đồng/căn;
+ Hộ gia đình đóng góp thêm từ nguồn hỗ trợ của bà con, dòng họ và vốn tích luỹ của hộ gia đình: 5 triệu đồng/căn;
+ Các nguồn hỗ trợ khác (nếu có).
Năm 2020, Huyện Đức Cơ thực hiện xây dựng 25 căn nhà cho người nghèo (Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai). UBND huyện chỉ đạo Lập kế hoạch thực hiện hỗ trợ cụ thể cho năm 2020 và chủ động thực hiện tổng hợp các giải pháp nhằm đẩy nhanh việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình nghèo theo đúng yêu cầu đề ra./.
(Đinh Khoa)

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai