CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1736/UBND-KT

1736/UBND-KT về việc bổ sung thông tin đối với các dự án kêu gọi đầu trư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025

20/08/2021

8/20/2021

Quyết định 466/QĐ-UBND

Gia Lai phê duyệt 56 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025

02/08/2021

8/02/2021

Kế hoạch 114/KH-UBND

Kế hoạch đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư trên địa bàn huyện Đức Cơ

28/07/2021

7/28/2021

Thông báo 53-TB/HU

Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ về các văn bản của UBND huyện

17/06/2021

6/17/2021

Công văn 1078/UBND-KT

Công văn đăng ký danh mục dự án kêu gọi FDI vào lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đức Cơ

10/06/2021

6/10/2021

Công văn 1104/UBND-KT

Công văn đăng ký danh mục dự án kêu gọi FDI vào lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đức Cơ

22/06/2021

6/22/2021

Tờ trình 88/TTr-UBND

Tờ trình về việc xin chủ trương danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025

11/06/2021

6/11/2021

Công văn 1131/UBND-KT

Công văn đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025

21/06/2021

6/21/2021

Quyết định 237/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố, công khai đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2035

26/02/2021

2/26/2021

Công văn 23/TNMT

Thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện

19/01/2021

01/19/2021


|<<1 2>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai