CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1736/UBND-KT

1736/UBND-KT về việc bổ sung thông tin đối với các dự án kêu gọi đầu trư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025

20/08/2021

8/20/2021

Quyết định 466/QĐ-UBND

Gia Lai phê duyệt 56 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025

02/08/2021

8/02/2021

Kế hoạch 114/KH-UBND

Kế hoạch đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư trên địa bàn huyện Đức Cơ

28/07/2021

7/28/2021

Kế hoạch 114/KH-UBND

Kế hoạch đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư trên địa bàn huyện Đức Cơ

28/07/2021

7/28/2021

Thông báo 53-TB/HU

Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ về các văn bản của UBND huyện

17/06/2021

6/17/2021

Công văn 1078/UBND-KT

Công văn đăng ký danh mục dự án kêu gọi FDI vào lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đức Cơ

10/06/2021

6/10/2021

Công văn 1104/UBND-KT

Công văn đăng ký danh mục dự án kêu gọi FDI vào lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đức Cơ

22/06/2021

6/22/2021

Tờ trình 88/TTr-UBND

Tờ trình về việc xin chủ trương danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025

11/06/2021

6/11/2021

Công văn 1131/UBND-KT

Công văn đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025

21/06/2021

6/21/2021

Kế hoạch 77/KH-UBND

Kế hoạch hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện Đức Cơ

20/05/2021

5/20/2021


|<<1 2 3>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai