CHUYÊN MỤC

297/BC-UBND ngày 03/6/2020 Báo cáo kết quả thực hiện 05 chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong CTMTQGXDNTM 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

03/06/2020

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai